لنت ترمز MHCO در سال 1391 در اداره ثبت علائم تجاری کشور ایران به ثبت رسیده است

 

فعالیت گروه ام اچ کو در زمینه انواع لنت ترمز دیسکی، کفشکی و بدون کفشک خودرو های سبک و سنگین می باشد.